Medlemsförmåner

Bli medlem i skogsvardsforeningen. Medlemskap lönar sig.

  • Våra experter hjälper dig i virkeshandeln

   Våra experter hjälper dig i virkeshandeln

   Valtakunnallinen

   Virkesförsäljning är ett stort ekonomiskt beslut. Våra experter inom virkeshandel hjälper dig med jämförelsen av virkesköparnas avtalsvillkor och prisuppgifter. Vi representerar dig i virkesförsäljningen och arbetar för att du får ett rättvist pris för ditt virke i varje marknadssituation.

   Bekanta dig med virkeshandel

  • PEFC-skogscertifiering

   PEFC-skogscertifiering

   Valtakunnallinen

   Skogscertifieringen berättar till konsumenter hur skogsvården stöder hållbar utveckling. Som medlem i SVF är det avgiftsfritt för dig att höra till PEFC-certifieringen. Skogscertifiering är ett sätt för skogsägaren att visa ansvarsfullheten av sin verksamhet. Eftersom största delen av våra skogsprodukter exporteras utomlands visar vi med PEFC-skogscertifieringen att finska skogsprodukters ursprung kan styrkas på ett pålitligt sätt. Läs mer om skogscertifiering

  • Medlemsförmåner hos MTK Hankinnat

   Medlemsförmåner hos MTK Hankinnat

   Valtakunnallinen

   Som medlem i SVF får du rabatter på bland annat person- och skåpbilar, industriprodukter, verktyg, maskiner och möbler. Medlemsavgifter används inte på medlemsförmånerna, utan de finansieras helt av samarbetspartnerna. Medlemsförmånerna har förhandlats så att de ska främja medlemmarnas företagande och därför är en del av dem riktade endast till företagarmedlemmar – till exempel privata näringsidkare med FO-nummer. Medlemskapets giltighet kontrolleras i samband med att medlemsförmånen används. Bekanta dig med nya medlemsförmåner här >>

  • Tidskriften Aarre

   Tidskriften Aarre

   Valtakunnallinen

   Skogsvårdsföreningens medlemmar kan beställa ett provnummer av Aarre avgiftsfritt (värde 12,90 €). En förmån/hushåll. Förmånen gäller hushåll som inte prenumererat på Aarre under de senaste tre månaderna. Provnumret kan inte användas för att fortsätta en pågående prenumeration på Aarre. Gäller endast för inrikes adresser. Beställ på adressen  www.aarrelehti.fi/jasenetu

  • Tidskriften Metsälehti

   Tidskriften Metsälehti

   Valtakunnallinen

   Metsäkustannus erbjuder en tidsbunden prenumeration på Metsälehti för 12 månader till medlemspriset 85,00 € (normalt 155 €). I prenumerationen ingår 23 nummer per år av Metsälehti och Metsälehti Makasiini och boken Metsäverokirja som utkommer under prenumerationsperioden (värde 29,00 €). Prenumerationen på Metsälehti är avdragsgill i skogsbeskattningen. Beställ på adressen www.edutjasenelle.fi/mhy

  • Skogsägarnumren av Maaseudun Tulevaisuus avgiftsfritt

   Skogsägarnumren av Maaseudun Tulevaisuus avgiftsfritt

   Valtakunnallinen

   Skogsägarnumren av Maaseudun Tulevaisuus utkommer tre gånger om året. Våra medlemmar får tidningarna avgiftsfritt hem. Tidningen är ett rejält läspaket för alla skogsägare. Numren behandlar ingående bland annat skogsvård, drivning, virkeshandel, skogsnaturen, skogsbeskattning osv. Bekanta dig med Maaseudun Tulevaisuus >>

  • Utbildning för medlemmar

   Utbildning för medlemmar

   Valtakunnallinen

   Skogsvårdsföreningar ordnar utbildning och utflykter för sina medlemmar. I utbildningarna behandlas virkeshandel, skogsbeskattning, hantering av en röjsåg, vård av skogsegendom och andra frågor som berör förvaltning och vård av den egna skogen. Utflykter görs till skogsobjekt både i Finland och utomlands, bland annat till förädlingsföretag och intressanta skogar. Hitta det närmaste evenemanget i vår evenemangskalender >>

  • Avgiftsfri rådgivning om skogsärenden

   Avgiftsfri rådgivning om skogsärenden

   Valtakunnallinen

   • Våra experter svarar på medlemmarnas frågor relaterade till skogsvård och användning av skog
   • Nya skogsägare erbjuder vi ett avgiftsfritt besök i terrängen med en skogsrådgivare

  2022 © Skogsvårdsföreningarna